Objednání zájezdu Dovolka.cz

Podmínky objednání

Podmínky objednání zájezdu.

CK Wellness Tour jako provozovatel vyhledávače www.Dovolka.cz (dále jen CK) je obchodním zástupcem společnosti Invia.cz, a.s., na základě smlouvy o obchodním zastoupení. Prodej zájezdů a služeb cestovního ruchu uvedených na www.Dovolka.cz se řídí Obchodními podmínkami vydanými společností Invia.cz, a.s., a to vždy, je-li smlouva/objednávka služeb realizována jménem společností Invia.cz. Obchodní podmínky Invia.cz, a.s. najdete: ZDE

Způsob objednání:
Klient zašle do CK emailem na adresu info@Dovolka.cz nebo online z www.Dovolka.cz poptávku zájezdu/služeb. Poptávku je možné provést také telefonicky, na čísle: 577 131 592. CK prověří dostupnost poptávaného zájezdu/služeb a pošle klientovi nabídku. Nabídku může klient odsouhlasit online nebo telefonicky. Po odsouhlasení nabídky pošle CK klientovi potvrzení formou cestovní smlouvy/objednávky služeb k odsouhlasení a úhradě zálohy.

Obecná ustanovení k ochraně osobních údajů:
CK zpracovává osobní údaje v souladu s platnými zákony a směrnicemi. CK je oprávněna získat a zpracovávat osobní údaje zákazníka v rozsahu: jméno, datum narození a adresa bydliště, telefonní číslo a emailová adresa, v případě sjednání cestovního pojištění také rodné číslo a u spolucestujících osob: jména, data narození a adresy bydliště. CK zpracovává osobní údaje primárně za účelem uzavření a naplnění objednávky. Tyto osobní údaje jsou uvedeny ve Smlouvě a CK je v nezbytném rozsahu použije také pro objednávku služeb v hotelu a pro voucher. Zákazník souhlasí s předáním osobních údajů svých a dalších cestujících osob (jména, data narození a města/obce bydliště) hotelu za účelem objednání pobytu a identifikace zákazníka a dalších cestujících osob při nástupu na pobyt. Dále mohou být tyto údaje předány institucím a orgánů v případech, které vyplývají ze zákona. CK může využít osobní údaje zákazníka také za účelem zasílání nabídek CK (emailem, poštou nebo telefonem). Zákazník má právo informovat CK emailem na adrese: mail@wellnesstour.cz o tom, že nemá zájem o tyto obchodní nabídky a CK je povinna se na základě tohoto oznámení dále zákazníkovi obchodní nabídky nezasílat.

Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné a CK může tyto údaje archivovat a používat po dobu 15 let od uzavření poslední Smlouvy se zákazníkem také za účelem uzavření případných dalších smluv a k vyhodnocení, zda má zákazník právo na využití výhod věrnostního programu. Zákazník má právo být CK informován o tom, jaké jeho osobní údaje CK eviduje a dále může kdykoliv požádat CK o jejich opravu, ukončení jejich zpracování nebo jejich vymazání. Žádost zasílá zákazník poštou na adresu sídla CK nebo emailem (z emailové adresy, která je uvedena v poslední smlouvě se zákazníkem) na tuto adresu CK: mail@wellnesstour.cz. CK je povinna vyhovět této žádosti a předmětné údaje zákazníkovi poskytnout, opravit nebo vymazat s výjimkou údajů, které je CK povinna po nezbytně nutnou dobu archivovat ze zákona.

Vytvářím objednávku...